Memur Alımı – Memur Maaşları – Kanun – Yönetmelik – Sgk http://memur24.com Memur Maaşları ve Memur Alımı, Kanun ve Yönetmeliklerin yayınlandığı memurlar için özel bir platform... Sun, 19 Feb 2017 17:30:36 +0000 tr-TR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.3 Yüzbaşı Maaşları Ne Kadar http://memur24.com/yuzbasi-maaslari-ne-kadar/ http://memur24.com/yuzbasi-maaslari-ne-kadar/#respond Fri, 17 Feb 2017 08:27:56 +0000 http://memur24.com/?p=84 Yüzbaşı maaşları 2017, Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay rütbeleri arasında orta derecede maaştır. TSK’nde Yüzbaşılar genellikle bölük/batarya komutanı olarak atama görür ve görev yapar.

TSK’nde subay rütbeleri bilindiği gibi teğmen, üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve albay’dır. Üstsubaylık binbaşı ve daha üst rütbedeki subaylara denir. İşte bu Subay ve Üstsubay arasında yüzbaşı rütbesi bulunmaktadır. Yüzbaşı rütbesinden binbaşı rütbesine geçtiklerinde biraz daha rahat ederler. Çünkü denetlemelerde Bölük / Batarya Komutanı olarak çıktıklarından bölüğünün veya bataryanın yaptığı yapamadığı her şeyden sorumlu olurlar.

 

 

Yüzbaşı Maaşları Ne Kadar

657 sayılı kanun kapsamında kalan Subay Maaşları da devletin vermiş olduğu yıllık zamdan faydalanırlar.  yılı için temmuz zammı dahil Yüzbaşı Maaşları 3.950 TL civarındadır. Bölük/Batarya Komutanlığı yapan yüzbaşılar bu maaşa ilave olarak Komutanlık Tazminatı alırlar. Ohal Bölgelerinde görev yapan Yüzbaşılar Ohal Tazminatı olarak 1.250 TL daha fazla maaş alırlar. Evli ve eş çalışmayan yüzbaşılar 204 TL aile yardımı varsa çocuk sayısına göre 54.50 TL çocuk yardımı almaktadırlar. Subaylar arasında zor bir rütbe olan yüzbaşı rütbesi hemen hemen her denetleme ve Ohal bölgesinde ise her operasyonun başında görev alırlar. 2017 yılı için %6 + %5 zamla birlikte yüzbaşı maaşları 4500 TL civarında olması bekleniyor.

Yüzbaşı maaşları, bulunduğu görev ve yerlere göre değişir.Aldığı sorumluluk bakımından TSK içerisinde az bulunmaktadır. Ancak günümüz Türkiye şartlarında kıyaslandığında gayet iyi seviyededir.

]]>
http://memur24.com/yuzbasi-maaslari-ne-kadar/feed/ 0
Ptt Personel Alımı, Ptt Personel Alımı Başvuru Formu Doldur http://memur24.com/ptt-personel-alimi-ptt-personel-alimi-basvuru-formu-doldur/ http://memur24.com/ptt-personel-alimi-ptt-personel-alimi-basvuru-formu-doldur/#respond Thu, 16 Feb 2017 05:00:12 +0000 http://memur24.com/?p=1373 Ptt Personel Alımları 2017 yılında hızla devam ediyor ihtiyaç duyduğu sayı doğrultusunda Ptt Personel alımı ne zaman diye sormak en doğal hakkı ptt personel başvuru formu doldurmak isteyen kişiler aşağıdaki ptt personel alımı ilanını okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz. Ptt alımı yaş sınırı vb. sorularınızın hepsinin cevabı duyuruda bulunmaktadır.

 

T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI

Şirketimiz Taşra Teşkilatına, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak idari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere Ek-1 listede ili, unvanı, adedi ve nitelikleri belirtilen pozisyonlara 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylar arasından Gişe ve Büro Görevlisi ile Dağıtıcı unvanlı “İdari Hizmet Sözleşmeli Personel” alınacaktır.

Söz konusu idari hizmet sözleşmeli personel sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca sigortalı olacaktır.

Ptt Personel Alımı Şartları

a) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

NOT: 13/02/1983 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

e) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

f) Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olmak (Son başvuru tarihi olan 18/02/2017 tarihi itibariyle mezun olmak).

g) Yapılacak “sözlü sınavda” başarılı olmak.

ğ) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

h) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

ı) 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

a) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için;

1) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki okulların Ek-2 listede belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak.

2) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

3) KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

b) Dağıtıcı pozisyonuna başvurabilmek için;

1) İki yıllık eğitim veren yüksekokulların veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki okulların Ek-3 listede belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak.

2) Son başvuru tarihi itibariyle en az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. ( B ve A2 Sürücü Belgesine veya Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasına son başvuru tarihi olan 18.02.2017 tarihi itibariyle sahip olmak.)

NOT: Adaylar, mülakattan önce B ve A2 sınıfı sürücü belgesi yetkisi çerçevesinde kullanacakları araçlarla uygulamaya tabi tutulacaktır.

3) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm., bayanlarda en az 160 cm. boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15’ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

4) KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

1- Başvurular, 13-18 ŞUBAT 2017 tarihleri arasında Şirketimizin www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.

NOT: 2016/1 Personel Alımında sözlü sınava çağrılan adaylardan ilanda belirtilen şartları taşımadığı halde müracaat edenler ile sözlü sınava çağrıldığı halde mazereti olmaksızın sözlü sınava katılmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

2- Sözlü sınava, KPSS puanı ve tercihleri esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının dört katı aday çağrılacak olup, son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav 20.03.2017 – 31.03.2017 tarihleri arasında yapılacak olup, yeri Şirketimizin internet adreslerinde ilan edilecek ve ayrıca cep telefonlarına SMS, mail adreslerine e-posta gönderilecektir.

3- Sözlü sınava adaylar fotoğraflı ve onaylı T.C. numarasını gösteren bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) ile girebilecektir. Ayrıca; dağıtıcı adayları B ve A2 sınıfı sürücü belgelerinin asıllarını ibraz edeceklerdir.

4- Sınav notu; KPSS puanı ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından oluşacaktır.

5- Sözlü sınava katılanlar, ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilecektir. Sınav kurulu tarafından itirazlar en geç on beş gün içinde incelenip, sonuç ilgiliye bildirilecektir.

6- Sınav notu en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır.

Puanların eşit olması halinde;

KPSS puanı yüksek olan,

KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan,

Bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan,

Adayın ataması yapılır.

NOT: Adaylar, atandıkları Başmüdürlük tarafından ihtiyaç durumuna göre herhangi bir PTT işyerinde çalıştırılacaktır.

7- İlan edilen pozisyon sayısı kadar aday ayrıca yedek olarak belirlenecektir. Pozisyonlardan boş kalanlar ile göreve başlayanlardan altı ay içinde görevinden ayrılanların yerine yedekler arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır. Sınav sonuçlarının ilanını müteakip, altı aylık süre sonunda yedeklik hakkı sona erecektir.

8- Ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b) Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesinin internet çıktısı,

c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin mezun olduğu okul veya noter onaylı örneği (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Şirket tarafından onaylanarak aslı iade edilecektir.)

ç) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan,

d) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,

e) İş isteme beyannamesi,

f) Mal bildirim beyannamesi,

g) Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu, ğ) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,

h) 8 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf,

ı) Dağıtıcı pozisyonu için en az B ve A2 sınıfı sürücü belgesi,

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (4 suret )

GENEL HÜKÜMLER

1) Sözlü Sınav sonuçlarının ilanından itibaren on beş gün içerisinde asil adaylar, atama sırasında istenen bilgi ve belgelerle birlikte atamalarının yapılacağı ilgili PTT Başmüdürlüğünün İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup, bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin atanması yapılmayacaktır.

2) Yerleştirme sonrası ataması gerçekleştirilecek adayların başvuru formunda belirtilen adreslerine tebliğ yapılacak olup, adaylar atama kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde göreve başlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir sebep olmadıkça bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek olup, askerlik hariç mücbir sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilecektir.

3) Ataması gerçekleştirilen adaylar atandıkları ünitede 3 yıllık görev süresini tamamlamadan başka bir üniteye nakil talebinde bulunamayacaklardır. Atandıktan sonra evlenenler 6 aylık fiili görev sürelerini müteakip eş durumu nakil talebinde bulunabilir, bu talepler illerin norm durumları esas alınarak değerlendirilir. Atama tarihinde evli olanlar ise eş durumu da olsa 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunamayacaklarından bu hususu göz önüne alarak tercihte bulunmaları gerekmektedir.

4) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İdari Hizmet Sözleşmeli Olarak İşe Alınacaklarda Uygulanacak Usul ve Esasların 11’inci maddesi gereğince sözlü sınava çağrılan adaylardan ilanda belirtilen şartları taşımadığı halde müracaat edenler ile sözlü sınava çağrıldığı halde mazereti olmaksızın sözlü sınava katılmayan adayların müteakip personel alımında başvuruları kabul edilmeyecektir.

NOT: Sözlü sınav tarihlerinde herhangi bir sebeple değişiklik olması halinde, adaylara SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca, Şirketimizin internet adresinden (www.ptt.gov.tr, http://ik.ptt.gov.tr) duyurulacaktır.

Ek-1

ALINACAK POZİSYONLARIN BAŞMÜDÜRLÜKLERE GÖRE DAĞILIMINI GÖSTERİR LİSTE
TEŞKİLAT İLİ ÜNİTE UNVANI POZİSYONU SAYI
TAŞRA İSTANBUL İSTANBUL AVRUPA YAKASI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 200
TAŞRA İSTANBUL İSTANBUL AVRUPA YAKASI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE DAĞITICI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 100
TAŞRA İSTANBUL İSTANBUL ANADOLU YAKASI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 167
TAŞRA İSTANBUL İSTANBUL ANADOLU YAKASI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE DAĞITICI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 33
TOPLAM 500

Ek-2

2017/1 PERSONEL ALIMINDA YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLARININ ALIM YAPILACAK BÖLÜMLERİNİ GÖSTERİR LİSTE
SIRA

NO

BÖLÜM

KODU

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ
1 9319 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER PROGRAMLARI
2 9140 İKTİSADİ PROGRAMLAR
3 3159 EKONOMİ
4 3213 İKTİSAT
5 8208 İŞ İDARESİ VE İKTİSAT
6 6229 İŞLETME-EKONOMİ / İŞLETME-İKTİSAT
7 5131 ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN
8 5105 EKONOMİ VE FİNANS
9 9221 EKONOMİ VE İDARİ BİLİMLER / EKONOMİ VE İDARİ BİLİMLER PROGRAMLARI
10 5106 EKONOMİ-YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI
11 8312 ÇALIŞMA EKONOMİSİ
12 3141 ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
13 3226 İŞLETME / İŞLETMECİLİK
14 3381 MUHASEBE-FİNANSMAN
15 8207 İŞ İDARESİ
16 5123 MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM / MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ
17 8334 PAZARLAMA
18 8296 YÖNETİM VE ORGANİZASYON
19 9262 FİNANS VE MUHASEBE
20 4294 İŞLETME EKONOMİSİ
21 4295 İŞLETME YÖNETİMİ
22 3227 İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ
23 8210 İŞLETME ENFORMATİĞİ
24 3268 MUHASEBE
25 3269 MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ
26 3254 MALİYE
27 8225 MALİYE-MUHASEBE
28 4322 MUHASEBE VE MALİYE
29 4261 FİNANS-SİGORTA
30 3117 BANKACILIK
31 3118 BANKACILIK FİNANS
32 9371 FİNANS VE BANKACILIK
33 6119 BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN
34 9218 ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMA
35 3120 BANKACILIK VE SİGORTACILIK
36 3306 SİGORTACILIK
37 5127 SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ
38 9282 ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS
39 3103 AKTÜERYA/AKTÜARYA
40 5102 AKTÜERYA BİLİMLERİ
41 9123 ULUSLARARASI,İKTİSAT,İŞLETME PROGRAMLARI
42 4386 ULUSLARARASI EKONOMİ
43 4387 ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER
44 3355 ULUSLARARASI TİCARET
45 9353 ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIK
46 6351 ULUSLARARASI FİNANS
47 4390 ULUSLARARASI İŞLETME
48 8275 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK
49 3356 ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK
50 9108 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET
51 9118 GÜMRÜK İŞLETME
52 8222 LOJİSTİK YÖNETİMİ
53 9009 ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
54 4393 ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ
55 3354 ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK/ULUSLARARASI LOJİSTİK
56 9110 ULUSLARARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ
57 9387 LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK
58 5130 ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK
59 9217 İDARİ BİLİMLER
60 5143 YÖNETİM BİLİMLERİ/YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI
61 9318 İNSAN KAYNAKLARI
62 8328 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
63 3237 KAMU YÖNETİMİ
64 3352 ULUSLARARASI İLİŞKİLER
65 3223 İSTATİSTİK

Ek-3

2017/1 PERSONEL ALIMINDA YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLARININ ALIM YAPILACAK BÖLÜMLERİNİ GÖSTERİR LİSTE
DAĞITICI
1 9099 POSTA HİZMETLERİ
2 4312 LOJİSTİK YÖNETİMİ
3 5375 ULUSLARARASI LOJİSTİK
4 8538 KARGO / KARGO HİZMETLERİ
5 1342 ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ
6 4392 ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK
7 5346 LOJİSTİK
]]>
http://memur24.com/ptt-personel-alimi-ptt-personel-alimi-basvuru-formu-doldur/feed/ 0
Bekçi Alımları, Başvuru Formu Doldur http://memur24.com/bekci-alimlari-basvuru-formu-doldur/ http://memur24.com/bekci-alimlari-basvuru-formu-doldur/#comments Wed, 15 Feb 2017 16:00:07 +0000 http://memur24.com/?p=1368 Bekçi Alımları 2017, Bekçi Başvuru Formu Doldurma ve tüm adımları Bekçi olmak için gerekli şartlar nelerdir, Bekçi Alımı yaş sınırı, Bekçi alımı ne zaman, gibi tüm önemli maddelere aşağıda yer verdik bekçi alım tarihleri ve diğer önemli şartları taşıdığınıza dikkat ederek başvuruda bulununuz.

İstanbul Bekçi alımı için aşağıdaki duyuruyu okuyarak başvuru formunu doldurabilirsiniz.

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

İSTANBUL VALİLİĞİNE VE KAYMAKAMLIKLARINA

ALINACAK ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ İLANI

772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında İstanbul İli mülki sınırlar içerisinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki listede belirtilen boş ilçe kadrolarına 700 (Yediyüz) ” Çarşı ve Mahalle Bekçisi” alımı yapılacak olup giriş sınavları Valilikçe belirlenecek tarihte Kaymakamlıklarca yapılacaktır. Adayların, başvuru, sözlü ve yazılı sınav sürecinde Valilik, Kaymakamlık resmi internet adreslerini takip etmesi gerekmektedir.

Adaylarda, aranan şartları taşıyanlar, öncelikle sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınavdan geçerli not alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına göre asil ve yedek aday listesi belirlenecektir. Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.

İlan edilen Çarşı ve Mahalle Bekçisi kadrosu için müracaatta bulunan adaylar ilan edilen İlçe kadrolarında değerlendirilerek, “sadece” bir İlçe Kaymakamlığına müracaat edecek ve o İlçede sınava girecektir. Aday, Bekçi olmaya hak kazandığı takdirde sınava girdiği (başvuru yaptığı) İlçe kadrosuna ataması yapılacaktır.

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavına Lise ve Dengi Okul Mezunları dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

BEKÇİ OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

a. Türk vatandaşı olmak,

b. Lise ve dengi okul mezunu olmak,

c. En az 1 (bir) yıldır İstanbul İlinde ikamet ediyor olmak,

d. Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından yukarı olmamak, (30 yaşından yukarı olmamak kaydı asıl aday listesine girmiş olan istekliler için bekçiliğe giriş sınavı için verilen dilekçenin Valilik / Kaymakamlıklar tarafından İl / İlçe Emniyet Müdürlüklerine / Amirliklerine havale olduğu tarih; yedek aday listesinde olanların atanmaları durumunda, atama tarihinde 30 yaşından yukarı olmaması gerekir.

e. Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığı sağlık kurulu tarafından verilmiş raporlarla tevsik edilmiş olmak,

f. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

g. Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

h. Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin 24. Maddesi gereğince Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak atanacak kişilerde Polis Memurlarında aranan sağlık şartları aranılacaktır. Bekçi adaylarında en az 167 cm boyunda olmak ve beden kitle endeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak şartı aranmaktadır.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı http://beslenme.gov.tr/index.php?lang=tr&page=54

adresinde beden kitle endeksi hesaplanabilmektedir. (Örn: Boyu 1,75 cm kilosu 75 kg olan adayın beden kitle endeksi hesaplaması (kilo / boy x boy) 75 / (1,75 x 1,75)= 24,48 olarak hesaplanmaktadır)

BAŞVURU YAPILACAK YER VE BEKÇİ ALIM TARİHLERİ

a. Başvurular 16/02/2017 25/02/2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

b. Bekçi adayları, istenilen evraklar ile birlikte başvuru esnasında temin edecekleri yada ekte bulunan dilekçeleri imzalamak sureti ile İlçe Emniyet Müdürlüklerine şahsen yapacaktır.

c. Dilekçeye bağlı belgelerin incelenmesinde, bekçiliğe giriş için gerekli nitelikleri taşımadığı anlaşılan istekliye Kaymakamlıklarca başvurunun kabul edilmediği gerekçeli bir yazı ile bildirilecektir. Dilekçe ekleri ile beraber istemi halinde sahibine geri verilecektir.

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

a. Başvuru esnasında aşağıdaki belgeler dilekçeye eklenecektir;

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Okul diploma veya tasdiknamesi aslı veya kurumca tasdikli örneği,

Askerlik durum belgesi,

4,5×6 ölçülerinde 6 adet fotoğraf,

Adli sicil belgesi,

Gerekmesi halinde lisede hazırlık okuduğuna dair belge.

b. Bekçiliğe girmeye mani bir hali bulunmadığı anlaşılan isteklilere fotoğraflı ve açık kimlikleri yazılı birer “Sınava giriş belgesi” müracaat ettikleri İlçe Emniyet Müdürlüklerince daha sonra duyurulacak tarihte verilecektir. Bu belgede, sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saati de belirtilecektir. Sözlü ve/veya yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerini sınava getirmek zorundadır.

c. Adaylar, Sınava Giriş Belgesinde hata görmesi halinde görevli personele düzelttirip, yeniden imzalatacaktır.

d. Başvuru formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

4. SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI

BEKÇİ MÜLAKATLARI

a. Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, daha sonra başvurunun kabul edildiği İlçe Emniyet Müdürlüğünün bağlı olduğu Kaymakamlık internet sayfalarında yayınlanacak tarihte ve yerlerde yazılı sınava gireceklerdir.

b. Sözlü sınav tarihi ve yeri başvurunun alındığı İlçenin Kaymakamlık resmi internet sitelerinde ayrıca ilan edilecek ve adaylara duyurulacaktır.

c. Sözlü sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri mülki amirliklerce adaylara verilecek “Sınav Giriş Belgesinde” belirtilecek olup, sözlü sınava “Sınav Giriş Belgesi” ile girilecektir. “Sınav Giriş Belgesi”ni göstermeyenler sınavlara alınmayacaktır.

d. Sözlü sınavda adayların, kültür durumu ile beraber;

Genel görünüş itibariyle bekçiliğe girmeye elverişli olup olmadığı,

Hal ve tavır, vakara uymayan konuşma itiyadı, laubali ve yılışık hareketleri,

Herhangi bir düşünce ve duygunun sözle anlatılmasında güçlük çekilme veya aksaklık, gibi bekçiliğe girmeğe mani halleri olup olmadığı değerlendirilecektir.

e. Başvuruda bulunan adaylardan, sözlü sınavda yüz tam puan üzerinden yetmiş (70) puan alan adaylar başarılı sayılarak yazılı sınava çağrılacaktır.

f. Sözlü sınav sonuçları başvurunun kabul edildiği İlçenin Kaymakamlık internet adresinden ilan edilecektir.

5. YAZILI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI

a. Yazılı sınav tarihi ve yeri başvurunun alındığı İlçenin Kaymakamlık resmi internet sitelerinde ayrıca ilan edilecek ve adaylara duyurulacaktır.

b. Yazılı Sınav soruları Türkçe, Tarih, Matematik ve Genel Kültür derslerinden tertip olacaktır.

c. Yazılı sınavın şekli, sınav süresi ve sınavda sorulacak soru adedi Valilikçe oluşturulan Komisyonca belirlenir.

d. Sınava özürlü veya özürsüz saatinde girmemiş olanlar o sınava girme hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

e. Yazılı sınavlar yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

f. Yazılı sınav sonuçları başvurunun kabul edildiği İlçenin Kaymakamlık internet adresinden ilan edilecektir.

6. KESİN BAŞARI LİSTESİ ve SONUÇLARA İTİRAZ

a. Yazılı sınavda en yüksek puan alanlardan başlamak üzere boş kadro sayısı kadar aday “Asil Aday Listesi”ni, geri kalan kısmı da “Yedek Aday Listesi”ni teşkil edecektir.

b. Asil ve Yedek Aday Listesi oluşturulurken yapılan puanlamada adayların puanlarında eşitlik olması durumunda yaşça küçük olana öncelik verilecektir.

c. Asil ve yedek aday listeleri Valilik ve Kaymakamlık internet sayfalarından ilan edilecektir.

d. Yazılı sınav sonuçlarına, maddi hata bulunduğu iddiasıyla neticelerin ilanından itibaren iki iş günü içinde başvuruda bulunduğu sınav komisyonuna itirazda bulunacak ve itiraza iki iş günü içerisinde komisyonca değerlendirilip adaya cevap verilir.

7. SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI

a. Aday listesine giren isteklilerden yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanlar tebligat üzerine en yakın tam teşekküllü devlet hastanesinden alacakları Sağlık Kurul Raporlarını ilgili emniyet birimlerine teslim edecektir.

b. Bu raporlar, 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda gerekli işlemler yapılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir. Bunlardan, bekçiliğe girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar Vali veya Kaymakam onayı ile aday memur olarak atanırlar.

Ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine yedek listesinden sıra ile çağrılır.

c. Bekçiliğe girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanırlar. Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

d. Ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine yedek listesinden sıra ile çağrılacaktır.

8. DİĞER HUSUSLAR

1. Sınavlara ilişkin diğer bilgilendirmeler Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımız Resmi İnternet Sitesinden yapılacaktır.

İLÇE ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ KADRO CETVELİ

S.NO GÖREVLENDİRİLECEK İLÇE KADRO SAYISI
1 ADALAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 6
2 ARNAVUTKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 15
3 ATAŞEHİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 17
4 AVCILAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 10
5 BAĞCILAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 25
6 BAHÇELİEVLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 15
7 BAKIRKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 20
8 BAŞAKŞEHİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 10
9 BAYRAMPAŞA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 20
10 BEŞİKTAŞ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 20
11 BEYKOZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 20
12 BEYLİKDÜZÜ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 9
13 BEYOĞLU İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 35
14 BÜYÜKÇEKMECE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 20
15 ÇATALCA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 4
16 ÇEKMEKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 10
17 ESENLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 20
18 ESENYURT İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 35
19 EYÜP İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 22
20 FATİH İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 35
21 GAZİOSMANPAŞA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 15
22 GÜNGÖREN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 20
23 KADIKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 19
24 KAĞITHANE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 19
25 KARTAL İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 18
26 KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 23
27 MALTEPE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 15
28 PENDİK İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 23
29 SANCAKTEPE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 14
30 SARIYER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 22
31 SİLİVRİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 7
32 SULTANBEYLİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 15
33 SULTANGAZİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 18
34 ŞİLE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 4
35 ŞİŞLİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 25
36 TUZLA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 10
37 ÜMRANİYE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 25
38 ÜSKÜDAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 25
39 ZEYTİNBURNU İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 15

Bekçi alımına ilişkin detaylı bilgiler 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği’nden temin edilebilir.

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

İSTANBUL VALİLİĞİNE ALINACAK

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIM TAKVİMİ

KONU TARİH
ALIM İLANI ve ŞARTLARININ DUYURULMASI 08/02/2017 – 25/02/2017
BAŞVURU DİLEKÇELERİNİN ALINMASI 16/02/2017 – 25/02/2017
(09:00-16:30 saatleri arasında)
İLK MÜRACAAT SONUÇLARININ İLANI Daha Sonra İlan Edilecektir
SÖZLÜ SINAVIN YAPILMASI Daha Sonra İlan Edilecektir
SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ İLAN EDİLMESİ Daha Sonra İlan Edilecektir
YAZILI SINAVIN YAPILMASI Daha Sonra İlan Edilecektir
YAZILI SINAV SONUÇLARININ İLAN EDİLMESİ Daha Sonra İlan Edilecektir
YAZILI SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ Daha Sonra İlan Edilecektir
YAZILI SINAV SONUÇLARINA YAPILAN İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Daha Sonra İlan Edilecektir
SAĞLIK RAPORLARININ ALDIRILMASI Daha Sonra İlan Edilecektir
]]>
http://memur24.com/bekci-alimlari-basvuru-formu-doldur/feed/ 1
Yolluk Harcırah Hesaplama http://memur24.com/yolluk-harcirah-hesaplama/ http://memur24.com/yolluk-harcirah-hesaplama/#respond Tue, 14 Feb 2017 07:00:41 +0000 http://memur24.com/?p=1364 Yolluk hesaplama bir diğer adıyla harcırah hesaplama ise tayini çıkan veya istifa ettikten sonra nakliyat ücretlerini karşılanması açısından memura yardımcı olan ek ödemedir. Bu ödemeler 4 farklı etkene göre belirleniyor.

Yevmiye

Yol mesafe ücreti

Taşıt ücreti

Seyahat günlerine ait yevmiyeler

şeklinde 4 etkene göre belirlenmektedir.

 

YEVMİYE ÜCRETLERİ 2017

Yevmiye ücretleri her yıl yeniden hesaplanarak güncellenmektedir. 2017 yevmiye ücretleri ise

Kadro derecesi 1-4 arası olanlar için 37,25 TL

Kadro derecesi 5-15 arası olanlar için 36,25 TL

şeklinde belirlenmiştir.

YOL MESAFE ÜCRETLERİ 2017

Kadro derecesi 1-4 arası olanlar için katsayı çarpanı 1.86

Kadro derecesi 5-15 arası olanlar için katsayı çarpanı 1.81

TAŞIT ÜCRETİ 2017

Memurun veya istifa eden kişinin atamasının yada tayinin gerçekleştirileceği yere gideceği ulaşım bedeli için belirlenen en uygun bedeldir. Bu rakamı bulunulan il veya ilçenin belediyesi ya da Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu belirler.

SEYAHAT GÜNLERİNE AİT YEVMİYELER

Memurun yeni görev yerine giderken yolda geçireceği 24 saat için geçerlidir.

Örneğin 5-15 dereceli bir memurun “Seyahat Günlerine Ait Yevmiyesi” 36,25 TL ‘dir.

 

bu hesapları kendiniz yapmak yerine aşağıdaki formülü kullanarak sürekli yolluk hesaplama ve geçici yolluk hesaplama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

 

Aklınıza takılan soruları bizimle paylaşabilirsiniz.

 

]]>
http://memur24.com/yolluk-harcirah-hesaplama/feed/ 0
Sözleşmeli Er Olanlar Askerlik Yapmış mı Sayılacak http://memur24.com/sozlesmeli-er-olanlar-askerlik-yapmis-mi-sayilacak/ http://memur24.com/sozlesmeli-er-olanlar-askerlik-yapmis-mi-sayilacak/#respond Mon, 13 Feb 2017 11:42:47 +0000 http://memur24.com/?p=1344 Sözleşmeli Er Olanlar Askerlik Yapmış mı Sayılacak,Sözleşmeli er olabilmekte adına birçok genç kanunun geçmesini bekliyordu ve geçtikten sonra da oldukça fazla bir şekilde yoğun bir talep oluştu. Ancak bu talep sırasında akıllara ilk olarak acaba Sözleşmeli Er Olanlar Askerlik Yapmış mı Sayılacak? Sorusu takıldı. Bilindiği üzere artık ilkokul mezunu olanlar için de sözleşmeli er olma yolu açılmış durumdadır. Peki, sözleşmeli er olan kişi ya da kişiler askerlik yapmış sayılacak mı? Bunun bir takım çeşitleri bulunmaktadır.

Örneğin askerdeyken sözleşmeli er olma hakkını elde eden kişi ya da kişiler genel olarak askerlik bittikten sonra belli bir eğitimin ardından sözleşmeli er olma hakkını kazanmaktadır. Bunun yanı sıra ayrıca yani uzun dönem ya da kısa dönem askerlik yapan kişiler askerlik bittikten sonra sözleşmeli er olma hakları doğmaktadır. Bunun yanı sıra bilindiği üzere asker olma yaşı 20’dir. Ve yüzden önceki zamanlarda sözleşmeli er olmak için ilk önce askerliği bitirmek gerekiyordu çünkü sözleşmeli er olma hakkı yaşı 21’di.

Ancak şu an ki düzenlemelere göre her hangi bir kişi sözleşmeli er olabilmek için 20 yaşın dolmuş olması yeterlidir. Ancak bu kişiler askerlikte önce bir sözleşmeli er oldukları zaman Sözleşmeli Er Olanlar Askerlik Yapmış mı Sayılacak? Sorusu için ise askerliklerini daha sonra mı yapacaklar ya da daha önce mi yapacakları belli değil. Bunun nedeni ise sözleşmeli er olan kişiler şu an ki duruma göre askerliğini bir şeklide yapacaklar.

]]>
http://memur24.com/sozlesmeli-er-olanlar-askerlik-yapmis-mi-sayilacak/feed/ 0
Adalet Bakanlığı Hakim Alımı 2017 http://memur24.com/adalet-bakanligi-hakim-alimi-2016/ http://memur24.com/adalet-bakanligi-hakim-alimi-2016/#respond Mon, 13 Feb 2017 11:00:40 +0000 http://memur24.com/?p=626 Adalet Bakanlığı Memur ve Personel Alımı ile ilgili ilanı tüm şartları ile yayınlamıştık, 2016 yılı Adalet Bakanlığı 800 Hakim alımı yapacağını duyurdu Tüm detaylar aşağıda mevcuttur.

T.C.ADALET BAKANLIĞINDAN

İLAN

-Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara 800 adli yargı hakim ve savcı adayı alınacaktır.

.B-Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezlerinde (tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde) aşağıda (E) bendinde belirtilen usul çerçevesinde alınacak olup 5 Kasım 2015 günü başlayacak, 17 Kasım 2015 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

C-Yazılı yarışma sınavı, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 19 Aralık 2015 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 09.30’da başlayacak ve 130 dakika sürecektir. Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir.

D- Adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1980 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak ve yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülakatta başarılı olmak,

(02.08.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 43 üncü maddesi ile 22.06.2006 tarih ve 5525 sayılı, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanuna eklenen “ek 1 inci maddenin” son fıkrası uyarınca, Hukuk fakültesi mezunu olup, “4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa atıf yapan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre aldıkları disiplin cezaları nedeniyle yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilip, anılan Kanunun geçici 40 ıncı, geçici 43 üncü, geçici 45 inci, geçici 46 ncı, geçici 48 inci, geçici 50 nci, geçici 56 ncı ve geçici 58 inci madde hükümlerinden yararlanmak suretiyle lisans öğrenimini söz konusu maddelerde öngörülen şartlar dahilinde tamamlayanlar, yaş sınırlamasına bağlı kalınmaksızın sınava başvurabilirler. İlgililer başvuru tarihleri arasında yukarıdaki şartlar dahilinde öğrenimini tamamladıklarına dair belgeyi (Belgenin onaylı örneği de kabul edilir.) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hakim Adaylığı Şube Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmekte olup, söz konusu belgeleri getirmeyenlerin sınav başvurusu kabul edilmeyecektir.)

c) Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

d) Kamu haklarından yasaklı olmamak,

e) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

f) Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,

g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

h) Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.

E-Sınava başvurular :

5-17 Kasım 2015 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri (Tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri) aracılığıyla alınacaktır. (ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin adresi ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer almaktadır. ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmaz.

ÖSYM tarafından yapılan; başvuruların alınması, sınavın uygulanması, güvenlik önlemleri, sınav ücretinin yatırılması, sonuçlara itiraz vb. sınav ile ilgili güncel gelişmeler, başvuru tarihlerinde ÖSYM tarafından adaylara duyurulacaktır.

Sınava girecek adaylar sınav ücreti olan 110 TL’yi ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 5-18 Kasım 2015 tarihleri arasında, yatırmaları gerekmektedir. Banka/ATM’lerden sınav ücreti ödemesi yapılmayacaktır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Adalet Bakanlığı sorumlu olmayacaktır. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuru kayıt bilgileri iptal edilecektir.

Adaylar, ÖSYM’nin İnternet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu (Sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır.) doldurmuş olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklardır. Adayların başvurularını yaparken, doldurulmuş Aday Başvuru Formunu, nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportlarını ve hukuk fakültesinden mezun olduğuna dair diploma veya mezuniyet belgesi ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair belgeyi (Belgelerin onaylı örneği de kabul edilir.) yanlarında bulundurmaları zorunludur.

İlk kez eğitim bilgilerinin sisteme kaydı yapılacak adaylar ile eğitim bilgilerinde değişiklik olanların bu bilgileri, başvuru merkezi görevlisi tarafından belgeye dayalı olarak eğitim bilgilerini gösterir resmi belgeleri ile (diploma/mezuniyet belgesinin onaylı bir örneği) kontrol edilerek alınacaktır. Bu durumdaki adayların eğitim bilgilerini gösterir onaylı resmi belgeyi başvuruda yanlarında bulundurmaları ve başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri zorunludur.

Başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın Aday Başvuru Formundaki bilgileri ile birlikte web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır (ÖSYM kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından engellenmektedir.). Fotoğraf, adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi için adaya verecektir. Aday belgeyi kontrol edecek bilgiler doğru ise imzalayacak ve imzalı belgeyi onaylaması için görevliye geri verecektir. Bu aşamadan sonra kişisel bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır. Belge üzerindeki onay kodu sisteme girildikten sonra başvuru işlemi yapılmış olacaktır. Onay kodu sisteme girilmeyen durumlarda başvuru işlemi geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir.

Başvuru işlemini yapan adaylar sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri iptal edilecek ve bu adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir. Adaylar başvuruda başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir.

Adaylar, sınava başvuru işlemini tamamladıktan sonra, başvuru bilgilerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden kontrol etmelidir.

Adayların, başvuru yapmadan önce ilanda belirtilen başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm koşullarını taşıdıkları takdirde sınava başvuru işlemini yapmaları ve sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlamaları yararlarına olacaktır.

Başvuru süresi içinde engelli olmayan, ancak, başvuru süresi tamamlandıktan sonra engelli duruma gelen adaylardan, engelli salonu dışındaki sınav salonlarında sınavlarını yapmalarına engel fiziki durumlarında meydana gelen değişiklikler (alçı, sargı bezi kullanma, hastalık, ortopedik engel, sağlık ile ilgili kullanılması zorunlu araç gereç vb.) sağlık raporu ile belgelendirilerek, Genel Amaçlı Dilekçe örneği ile sınavın yapılacağı hafta içerisinde Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar ÖSYM-SHDB’ye ulaştırılmalıdır. Bu adaylardan raporları kabul edilenler “Engelli Salonu”nda sınava alınacaklardır. Engelli Salonu dışında sağlık nedeniyle de olsa herhangi bir alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. kullanılamaz.

Adayların, Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday, Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar nedeniyle doğacak sonuçlardan sorumlu olacaktır. Mülakat öncesinde istenilen belgeleri teslim etmeyen, gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya 2802 sayılı yasada belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilen adaylar mülakata alınmayacak olup aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

Hukuk alanında doktora yapmış ve giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (doğum tarihi 01.01.1980 ve daha sonra olanlar) otuzbeş yaşını doldurmamış olanlar, yazılı sınavdan muaf olup, sadece mülakata tabi tutulacaklardır. Bu nedenle başvuruları elektronik ortamda alınmayacaktır. Bu kişilerin başvuru formu (Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sitesindeki formlar bölümünde yer alan Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı Başvuru Formu) ile birlikte hukuk fakültesinden mezun olduğunu ve hukuk alanında doktora yaptığını gösteren diploma suretlerini 5-17 Kasım 2015 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hakim Adaylığı Şube Müdürlüğüne vermeleri ya da masrafını ödemek şartıyla mahalli Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla APS (Acele Posta Servisi) ile göndermeleri gerekmektedir.

Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

Başvuru işlemini yapan ve sınav ücretini yatıran her aday için ÖSYM tarafından Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Belge üzerinde adayın hangi bina ve salonda sınava gireceği, sınav tarihi ve saati yer alacaktır.

F-Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.), Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar ile çipli, manyetik şeritli, 16 rakamdan oluşan baro kart ve 7 rakamdan oluşan güvenlik kodu bulunan geçerlilik tarihi dolmamış resmi Avukat Kimlik Belgesi özel kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı halde Sınav Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, başvuru merkezlerine nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportları ile şahsen başvurarak ücreti karşılığında yeni şifrelerini edinebileceklerdir. Şifrenin edinilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin İnternet sayfasında bulunmaktadır.

Sınav için gerekli olan iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, ÖSYM’nin güvenlik tedbirlerine yönelik mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. Sınav bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.

Tüm adaylar ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri” duyurusu ile bu tedbirlere yönelik mevzuat hükümlerine (26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Adayların Ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik kapsamında) uymak zorundadır.

G-Sınavda adaylara, 30 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 70 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testlerdeki soruların konulara göre dağılımı kendi aralarında eşit olacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe, Matematik, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Temel Yurttaşlık Bilgisi ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Hukuk Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, İdari Yargılama Usulü ve İdare Hukuku ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kağıtlarına işaretleyecekler, cevap kağıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde bu soru, ilgili testte en az bir işareti bulunan tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilecektir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi yirmi (20) tam puan üzerinden; Alan Bilgisi Testi seksen (80) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir. Bu değerlendirme yapılırken Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi konuları ile Alan Bilgisi Testi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlandırılacaktır. Buna göre; Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 konu (Türkçe, Matematik, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Temel Yurttaşlık Bilgisi) ile Alan Bilgisi Testi’nde bulunan 10 konu (Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Hukuk Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, İdari Yargılama Usulü ve İdare Hukuku) ayrı birer alt test olarak değerlendirilecektir. Bu 15 alt test için adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her alt test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,2 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.

Alan Bilgisi Testi’nde bulunan 10 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,1 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 20, en küçüğü Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 2/3 ile çarpılması sonucu bulunacak değer olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı puanı olarak adlandırılacaktır.

Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 80, en küçüğü Alan Bilgisi Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 8/7 ile çarpılması sonucu bulunacak değer olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Alan Bilgisi Testi Başarı puanı olarak adlandırılacaktır. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı Puanı ile Alan Bilgisi Testi Başarı Puanı’nın toplanması ile Genel Başarı Puanı hesaplanacaktır.

Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (800) iki katı fazlası olan 2400 aday mülakata katılmaya hak kazanacak, 2400 üncü aday ile aynı puanı alan adaylarda Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 2400’ü bulmazsa sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.

Bu şekilde yapılan değerlendirmeye göre kontenjana giren adayların Sınav Sonuç Bilgisinde “Mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihlerini Adalet Bakanlığının İnternet sayfasından takip ediniz.”, 70 ve üzerinde puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların Sınav Sonuç Bilgisinde ” Kontenjan nedeniyle mülakata katılmaya hak kazanamadınız.”, 70 puanın altında puan alan adayların Sınav Sonuç Bilgisinde ise “Kazanamadınız” ibaresi yer alacaktır.

H-Adaylar yazılı sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Mülakat tarihi ve yeri Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük zaman aşımı süresini durdurmaz.). Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) hesabına gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacak ve cevaplandırmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden cevaplayabilecektir.

ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dahil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez. Ancak, “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda adaylar, sınavda kullanmış oldukları kendi soru kitapçığı ve cevap kağıdını ÖSYM Merkezinde inceleyebileceklerdir.

Sınavda uygulanacak soruların telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kuruma verilmez. Sorular, basılı ya da İnternet ortamında yayınlanmayacaktır. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan, hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması ya da yayınlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. Sınava giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılırlar.

D U Y U R U L U R

]]>
http://memur24.com/adalet-bakanligi-hakim-alimi-2016/feed/ 0
Adalet Bakanlığı Personel Alımı 2017 http://memur24.com/adalet-bakanligi-personel-alimi-2016/ http://memur24.com/adalet-bakanligi-personel-alimi-2016/#comments Mon, 13 Feb 2017 10:54:48 +0000 http://memur24.com/?p=96 Adalet Bakanlığı Memur Alımı ilanlarına 2017 yılına girmeye hazırlanırken Adalet Bakanlığı 159 Personel Alımı yapacağını duyurdu 2016 yılında bir çok personel alımı yapan adalet bakanlığı, Pedagog, sosyolog, Sosyal Çalışmadı Alımları yapacak. Yapılan Açıklama ve Aranan şartlar aşağıdadır.

 

T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN

Bakanlığımız bünyesinde çalıştırılmak üzere Ek-1 listede sınıfı, sayısı ve yeri belirtilen avukat, istatistikçi, mühendis, mütercim ve koruma ve güvenlik görevlisi kadroları ile çocuk ağır ceza, çocuk ve aile mahkemelerinde çalıştırılmak üzere psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrolarına sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan; 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (B Grubu) alınan puanlar esas olmak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 5 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Avukat kadrolarına sözlü sınav başarı sırasına göre, diğer kadrolara ise KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar atama yapılacaktır.

I)Genel Şartlar:

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b)Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

c)Avukat kadrolarına başvurularda; KPSSP11 veya KPSSP79 puan türlerinin birinden (bu puan türlerinin en yüksek olanı esas alınacaktır), istatistikçi, mühendis, mütercim, koruma ve güvenlik görevlisi, psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrolarına başvurularda ise lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak gerekmektedir.

Adalet Bakanlığı Personel Alımı

Adalet Bakanlığı Personel Alımı

II)Özel Şartlar:

Avukat:

Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

İstatistikçi:

İstatistik lisans programından mezun olmak,

Mühendis:

Fakültelerin gıda mühendisliği lisans programından mezun olmak,

Mütercim (İngilizce):

a)Mütercim-Tercümanlık veya Çeviribilim lisans programından mezun olmak,

b)Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen buna denk puana sahip olmak,

Psikolog:

Psikoloji lisans programından mezun olmak,

Pedagog:

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim Programları ve Öğretim lisans programlarının birinden mezun olmak,

Sosyal Çalışmacı:

Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak,

Koruma ve güvenlik görevlisi:

a)En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b)Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak,

c)Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 18 Eylül 2015 tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın (KPSS) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü olan 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1984 tarihi ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,

d)Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak,

e)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmamak; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engelleri bulunmamak.

III)Başvuruda İstenecek Belgeler:

a)Ek-2 başvuru formu,

b)Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)

c)KPSS sonuç belgesi,

ç) Ek-3 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Ek-3 Formunun 2 adet hazırlanması, daktilo veya bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir. Bu form Bakanlığımızca onaylanacaktır.)

d)Fotoğraflı özgeçmiş,

Ayrıca;

e)Avukat kadrolarına başvuranlar için avukatlık ruhsatının aslı veya onaylı sureti (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)

f)Mütercim kadrosuna başvuranlar için yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge,

g)Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuranlar için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)

İlanın Özel Şartlar bölümünün Koruma ve Güvenlik Görevlisi başlığının (e) bendinde belirtilen şartların yanı sıra aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu, (Sağlık raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

1)Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

2)Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

3)Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak,

4)Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

Başvurular 02 Eylül 2015 Çarşamba günü başlayıp, 18 Eylül 2015 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılacaktır. (Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.)

V)Sözlü Sınava Katılacakların Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi:

Sözlü sınava katılacaklara ilişkin liste ile sözlü sınav yeri ve tarihi Bakanlığımız internet sayfasında (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.

VI)Sözlü Sınavın Şekli ve Konuları:

Atama yapılacak kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 20,

Genel kültür 20,

Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,

puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; atanacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

VII)Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması:

Nihai başarı listesi;

a)Avukat kadroları için adayların sözlü sınavda aldıkları puanların en yüksek puandan başlanarak sıralanması suretiyle,

b)Diğer kadrolar için adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Atamalar, ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır.

Sınav sonuçları ve atanmaya hak kazananlar Bakanlığımız internet sayfasında (www.adalet.gov.tr)ilan edilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

Ek-1 Kadrolara ilişkin liste

Ek-2 Başvuru Formu (Tıklayınız.)

Ek-3 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

E k-1

ATAMA YAPILACAK KADROLAR

UNVAN SINIF ADET TEŞKİLAT BİRİM AÇIKLAMA
AVUKAT AH 10 MERKEZ
MÜHENDİS TH 2 MERKEZ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2 GIDA MÜHENDİSİ
İSTATİSTİKÇİ TH 2 MERKEZ ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MÜTERCİM GİH 1 MERKEZ CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 İNGİLİZCE
KORUMA VE GÜVENİLİK GÖREVLİSİ GİH 31 MERKEZ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PSİKOLOG SH 20 TAŞRA
PEDAGOG SH 55 TAŞRA
SOSYAL

ÇALIŞMACI

SH 35 TAŞRA
TOPLAM 156
İLİ İLÇESİ PSİKOLOG PEDAGOG SOSYAL

ÇALIŞMACI

İLİ İLÇESİ PSİKOLOG PEDAGOG SOSYAL

ÇALIŞMACI

ADANA 1 4 2 İSTANBUL SİLİVRİ 1
AKSARAY 2 İSTANBUL

ANADOLU

7 2
ANTALYA 3 İZMİR 1 1
ANTALYA ALANYA 1 KARS 1
ANTALYA MANAVGAT 1 K.MARAŞ 1
AYDIN NAZİLLİ 1 1 KAYSERİ 1 1 2
BALIKESİR 1 KIRŞEHİR 1
BURSA 1 KİLİS 1 1
DENİZLİ 1 KOCAELİ 1
DİYARBAKIR 1 1 KONYA 2 3
DÜZCE 1 KÜTAHYA 1
EDİRNE 2 MANİSA TURGUTLU 1
ERZURUM 1 1 MUĞLA 1
GAZİANTEP 3 2 1 MUĞLA FETHİYE 1
IĞDIR 1 ORDU 1
İSTANBUL 1 2 3 SAKARYA 1 1
İSTANBUL BAKIRKÖY 2 6 4 SİVAS 1
İSTANBUL B.ÇEKMECE 2 2 Ş.URFA 1 2 1
İSTANBUL G.O.P 2 1 ŞIRNAK 1 1
İSTANBUL K.ÇEKMECE 5 5 VAN 1
]]>
http://memur24.com/adalet-bakanligi-personel-alimi-2016/feed/ 1
Polislik Sınavı, Polis Olmak istiyorum, Polis Nasıl Olunur http://memur24.com/polislik-sinavi-polis-olmak-istiyorum-polis-nasil-olunur/ http://memur24.com/polislik-sinavi-polis-olmak-istiyorum-polis-nasil-olunur/#comments Sun, 12 Feb 2017 21:00:54 +0000 http://memur24.com/?p=397 Polis Olmak istiyorum, Nasıl Polis Olunur, Polislik sınavı, polis okulu nerede, nasıl polis olurum, polis olmak için yaş sınır, polislik sınavı zor mu, polislik sınav soruları, polis spor mülakatı, polis görevde ne yapar, polis sağlık kontrolu, polislik sınavı ne zaman, polis olma Şartları, 2 yıllık mezunum polis olmak istiyorum, lise mezunuyum polis olabilirmiyim, polis ne iş yapar, polisin görevleri, 2017 polis maaşları, 2017 polislik sınavları, 2017 polis atamaları, polis nasıl olunur 2017, polis olma şartları 2017,sivil polis nasıl olunur, polis nasıl olunur 2017,yunus polis nasıl olunur, bayan yunus polis nasıl olunur, Babam Sabıkalı Polis Olabilirmiyim, Kpss Puanımla Polis olabilirmiyim,polis olmak için sınav puanı kaç, polislik zor mu, sivil polis nasıl olunur, polis sınavları ne zaman, polislik sınavı nerede, polislik sınav sonuçları, polis olmak için gerekli belgeler, polis sınav başvuruları, Polislik baraj Puanı 2017, Polislik Puanı Kaç,,bayan polis olma şartları 2017, bayan polis alımı, bayan polis olma yaş sınırı, Bayan Polis Olmak istiyorum, Bayan Polis Nasıl Olunur,

Bekçi Alımları başladı arkadaşlar yaş sınırına okul sınırına takılanlar bekçilik başvurusunda bulunabilir. Bekçi Alımları için Tıklayın.

Ülkemizde En çok Riskli görevi yapan mesleklerin başında gelen Polislik Mesleğin zorluğu bir yana Polislik Sınavı ve Mülakatlarıda bir hayli aşamalar kat edilerek “Polis Olmak İstiyorum” Diye bize gelen yüzlerce sorunun cevabını elde ederek polislik sınavını kazanarak Polis Olmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Dilediğiniz Soruyu Sorarak Pomem Eğitim Polisleri ve Yeni Mezun Polisler tarafından sorularınız cevaplanacaktır.

TBMM Genel Kurulu’nda değerlendirilen “İç Güvenlik Paketi”ne ilişkin tasarı üzerinde verilen önergeyle, polis alımındaki üst yaş sınırı 28’den 30’a çıkarıldığı açıklandı.

Bu Yaş Sınırlamalarına göre, lisans mezunlarından KPSS’de bakanlıkça belirlenecek taban puanı alanlar arasından sınavın yapıldığı yılın, 31 Aralık tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olan erkek ve kadın adaylardan, Polislik sınavından başarılı bir şekilde geçenler Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitimlerine başlayacaklardır.

Tüm Sorularınıza Cevapları Baş Polis Arkadaşımız Cevaplayacaktır.

polis-nasil-olunur

2017 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) C. vatandaşı olmak,
b) Lise ve dengi okul mezunu olmak veya Lise 4.sınıfta okuyor olmak,
c) Herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,
ç) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2016 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az puan almış olmak,
d) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2016 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş sınavından, (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az 140 puan almış olmak,
e) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibariyle (1 Ekim 2016) 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmamış erkek adaylar için 24 yaşından gün almamış olmak, (01 Ekim 1992 – 01 Ekim 1997 tarihleri arasında doğmuş olmak), askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ekim 1990 – 01 Ekim 1997 tarihleri arasında doğmuş olmak),

bayan-polis-nasil-olunur
f) Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil ) ile 27 (dahil) arasında olmak,
g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
ğ) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında; genelev, birleşme evi, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun temsil, film, video bant, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan fiillerden herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya bu fillerden herhangi birisi ile ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,
h) Kasten işlenen ve kanunundaki suçun ilgili maddesinde suçun ceza üst sınırı en az 1 yıl hapis cezası olan suçlar ile Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen sayılan suçlardan dolayı,

1- Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak, (Adli Para Cezası dahil)
2- Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
3- Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak,
4- Kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
ı) (ğ) ve (h) bentlerinde sayılan şartlar adayın eşinde de aranır,
i) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,
j) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
k) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
l) Askerlikle ilişiği bulunmamak,
m)Sağlık şartları Yönetmeliği hükümleri hariç herhangi bir nedenle Polis Meslek Yüksekokulundan çıkmış veya çıkarılmamış olmak,
n) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak, şartları aranır.

Bekçi Alımları 207

2017 Pmyo Puanı

Polis Olmak için Gerekenler 2017

lise-mezunu-ozel-harekat-al

 

 

]]>
http://memur24.com/polislik-sinavi-polis-olmak-istiyorum-polis-nasil-olunur/feed/ 745
İstifa Eden Askeri Personelin Açıktan Atanması http://memur24.com/istifa-eden-askeri-personelin-aciktan-atanmasi/ http://memur24.com/istifa-eden-askeri-personelin-aciktan-atanmasi/#respond Sat, 11 Feb 2017 19:11:04 +0000 http://memur24.com/?p=1341 İstifa Eden Askeri Personelin Açıktan Atanması,Bir askerin görevini terk etmek ve bırakmak istemesi doğal şartlarda çok uygun görülmese ve bu durum sıcak karşılanmasa da yaralanma, kalıcı hasar görme ya da psikolojik buhran gibi sebeplere bağlı olarak görevinden istifa etmiş, sonrasında ise iyileşerek ya da pişman olarak görevine tekrar geri dönmek isteyen askeri personel için artık ikinci bir şans vardır.

Bir diğer neden ise kurumlar arasında geçiş fırsatı artık tanınmadığı için kişiler çalıştıkları yerlerden farklı bir kuruma müracaat etmek istediklerinde istifa etmek zorunda kalıyorlar. Değişen pek bir şey yok. Atanma ve başvuru süreci her iki grup için de aynı olarak işliyor. Öncelikle istifa eden askeri personelin açıktan atanması için ayrıldığı yerdeki pozisyonundan daha yüksek bir pozisyonda çalışmaya başlayamayacağını kabul etmesi gerekiyor. Aynı seviye ya da daha düşük statüdeki bir pozisyon için açıkta olan, personel ihtiyacı olan kurumların ve alanların ise kişinin kendisi tarafından araştırılıp tespit edilerek başvuru yapılması gerekiyor.

 1. kanunun 92. maddesi ile sizlere verilen hak doğrultusunda önceki çalıştığınız ise denk bir işe geçiş yaptığınız takdirde maaşınızda ve ileride alacağınız emeklilik tazminatınızda herhangi bir değişiklik olmadan, düzeniniz bozulmadan kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Ancak bunun biraz suistimale açık bir durum olduğunu belirtmekte fayda var. İşe alımlar kurum ve kişi arasındaki ikili görüşmeler sonucu yapıldığı için yerinizi garantilemeden işinizden ayrılmanızı pek tavsiye etmeyiz.

 

 

]]>
http://memur24.com/istifa-eden-askeri-personelin-aciktan-atanmasi/feed/ 0
Koruma Memuru Alımı 2017 http://memur24.com/koruma-memuru-alimi/ http://memur24.com/koruma-memuru-alimi/#respond Fri, 10 Feb 2017 12:08:13 +0000 http://memur24.com/?p=1118 Koruma Memuru Alımı

Türkiye’de farklı alanlarda memur olmak isteyen binlerce insan var. En çok tercih edilen ve alım sayısı oldukça yüksek olan memurluklardan birisi de koruma memurlarıdır. Koruma memur alımı için 2016 yılında 2 bin 954 kişi düşünülmektedir. Peki, koruma memuru olmak isteyenler nasıl bir yol izlemeli ve başvuru için hangi şartlar gerekli? Gelin bu konuda biraz daha ayrıntılara bakalım.

Koruma Memuru Alımı Şartları Nelerdir?

Adalet Bakanlığı’nın istihdam ettiği ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından alımları gerçekleştirilen koruma memurları için heyecanlı bir maraton başlamış oldu. Meclis genel kuruluna 2.954 bin yeni koruma memurunu istihdam etmek için tasarı verildi. Yakın zamanda da tasarın yasallaşması ile koruma memuru alımı için düğmeye basılmış oldu. 15 Nisan 2016 itibariyle koruma memurlarının başvuru süresi sona ermiş oldu. Şimdi sıra atamalarda…

Koruma memurlarının tam ismi İnfaz ve Koruma Memurudur ve cezaevi ve ıslah evlerinde tutuklu ve hükümlüler için gerekli şartların ve ihtiyaçların karşılanmasında görevlendirilmektedirler. Halk arasında infaz ve koruma memurları “Gardiyan” olarak nitelendirilmektedir.

koruma-memuru-alimi-sartlari-ve-basvurulari-aciklandi

2017 yılında koruma memuru olmak isteyenler için şimdiden bilmesi gerekenler ise şu şekilde sıralanabilir:

 • İnfaz ve koruma memuru olabilmek için KPSS’ye girip en az 70 puan almak gerekir.
 • Alım yapılacak toplam sayının en fazla beş, on ve yirmi katı kadın ve erkek aday sözlü sınava çağırılır. Kaç katı adayın mülakata çağrılacağı ise hangi meslek gurubu kadrosundan başvurulacağına bağlıdır. Meslek grupları koruma memurluğu, teknisyen, sağlık memuru, aşçı ve diğer personeller olarak ayrılmaktadır.
 • Lisans mezunları KPSSP3, ön lisans mezunları KPSSP93, lise mezunları KPSSP94 puan türlerinden aldıkları puanlar ile başvuru yapabilir. Yukarıda değinildiği koruma memuru olmak için taban puanı 70’dir.

Bu şartları taşıyanlardan ayrıca;

 • Öncelik olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekir.
 • Devletin belirlediği kurallara çerçevesinde kamu haklarından mahrum bulunmamak gerekir.
 • Herhangi bir suçtan ceza almış olmamak gerekir. Bir hüküm almış ve daha sonra affa uğramı veya ertelenmiş olunsa bile koruma memuru alımı için uygun değilsinizdir.
 • İstihbarat birimlerince yapılacak güvenlik soruşturmasından temiz çıkmak gerekir.
 • Hastanelerin sağlık kurulundan mesleği yapabileceğine dair uygunluk raporu almak gerekir. Yani herhangi bir sağlık probleminin olmaması şarttır.
 • Tabi tüm bunlarla birlikte 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir.
 • Koruma memuru erkekler için en az 170 cm, kadın koruma memurları için en az 160 cm şartı aranır. Ayrıca boy ile kilo arasında son iki rakamına göre maksimum 13 kilo, minimum 17 kilo olması beklenir.
]]>
http://memur24.com/koruma-memuru-alimi/feed/ 0